Erfenis

Regel het nu, voor later!

Op het moment dat er in uw directe omgeving een dierbare is overleden breekt een verdrietige tijd aan. Ondanks dit verdriet moeten er op dat moment veel zaken geregeld worden. In eerste instantie moet u als erfgenaam de beslissing nemen of u de nalatenschap zuiver- of beneficiair aanvaardt of dat u de nalatenschap verwerpt. Wij kunnen u uitleg geven over de verschillende keuzes en de consequenties van de gemaakte keuze.

Meerdere instanties (bijvoorbeeld banken en verzekeringsmaatschappijen) eisen een verklaring van erfrecht voordat u over de banktegoeden kunt beschikken of voordat er een uitkering gedaan wordt.
Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin is vastgelegd wie de overledene is, of deze persoon een testament heeft gemaakt, wie de erfgenamen zijn en of de erfgenamen de nalatenschap hebben aanvaard. Tevens wordt in de verklaring van erfrecht vermeld wie er bevoegd is om bepaalde handelingen te verrichten. 

Mocht u hulp of advies nodig hebben bij de verdere afwikkeling van de nalatenschap dan kunnen wij u daarbij helpen.

Download de brochure

© 2024 ZwartOpWit Notariaat
Created by LR Internet