Indien u uw woning verkoopt en de openstaande lening is hoger dan de verkoopprijs.

De notaris verklaart dat het afschrift een gelijkluidende kopie is van de akte die u getekend heeft, vandaar dat alleen de handtekening van de notaris nodig is.

In verband met witwassen geld en financieren van terrorisme hebben wij de verplichting vanuit de wetgever om te controleren hoe u het geld heeft verkregen, bijvoorbeeld door verkoop van een woning, spaargeld of een ontvangen schenking.

Omdat de notaris bij het tekenen van de akte daar het tijdstip gaat noteren.

Een waarborgsom stort u op de derdengeldenrekening van de notaris en bij een bankgarantie staat de bank garant voor dit bedrag en komt dit bedrag ook niet bij de notaris op de rekening.

Indien u uw huidige woning nog niet heeft verkocht maar u de overwaarde van deze woning nodig heeft voor de aankoop van uw nieuwe woning geeft de bank u een overbrugging voor de tussentijd. De overbrugging wordt afgelost bij verkoop van de huidige woning.

Een verklaring of u een politiek prominent persoon bent, familie daarvan bent of samenwerkt met zo'n persoon.

Een verklaring waaruit blijkt wie de uiteindelijk belanghebbende is van een onderneming.

De originele akte moeten wij 20 jaar op ons kantoor bewaren. Na die 20 jaar mogen wij de akte naar het centraal archief overbrengen waar de akte eeuwig wordt bewaard.

Dit is de rente die u per dag moet betalen aan de bank omdat wij niet dezelfde dag als waarop de akte wordt getekend mogen overboeken naar de bank maar pas mogen overboeken op het moment dat het kadaster alles heeft verwerkt.

U betaalt een bedrag zodat de offerte voor uw hypotheek in stand blijft en u dus langer gebruik kunt maken van het lagere rentevoorstel.

© 2024 ZwartOpWit Notariaat
Created by LR Internet