Wijzigingen in uw bedrijf

Nieuwe aandeelhouders in uw bedrijf?

Na oprichting van uw onderneming kan het zijn dat er wijzigingen plaatsvinden die consequenties hebben in de juridische structuur van uw bedrijf. Denk aan het toetreden van nieuwe aandeelhouders.
Bij de oprichting van een bv gaan in eerste instantie alle aandelen naar de oprichter/aandeelhouder. Wat als er op een later moment nog een of meerdere aandeelhouders bijkomen? Dit kan gerealiseerd worden door de uitgifte van nieuwe aandelen of doordat een aandeelhouder zijn aandelen of een gedeelte daarvan verkoopt. In beide gevallen is de tussenkomst van de notaris verplicht.

Na het passeren van de notariële akte wijzigen wij de gegevens bij de Kamer van Koophandel en werken wij het aandeelhoudersregister bij.
Tevens kan gedacht worden aan een statutenwijziging. In de statuten van een bv staan de uitgangspunten van het bedrijf zoals de naam, de doelomschrijving, verdeling van winst en hoe de besluitvorming tot stand komt. Door wijzigingen in het bedrijf, de aandeelhouders of bestuurders kan het nodig zijn deze statuten aan te passen. Wijziging van de statuten zal middels een notariële akte dienen te geschieden waarna wij voor het wijzigen van de gegevens bij de Kamer van Koophandel zorgen.

© 2024 ZwartOpWit Notariaat
Created by LR Internet