Levenstestament

Wat kan ik met een levenstestament regelen?

In een levenstestament kunt u iemand aanwijzen die uw zaken regelt en uw belangen behartigt op het moment dat u dit zelf niet meer kunt door een geestelijke of lichamelijke ziekte of andere omstandigheden. Denkt u bijvoorbeeld aan dementie of een ongeluk. In een levenstestament kunt u uw wensen vastleggen met betrekking tot uw persoonlijke en zakelijke belangen zoals  uw administratieve zaken, alle zaken met betrekking tot uw onderneming, opname in een verpleegtehuis en uw medische wensen.

Vertrouwen in degene die u aanwijst in uw levenstestament is van zeer groot belang aangezien deze persoon degene is die uw belangen gaat behartigen. In een persoonlijk gesprek kunt u uw persoonlijke wensen duidelijk maken en kunnen wij deze wensen voor u vastleggen. Ook voor degene die u aanwijst in uw levenstestament, de gevolmachtigde , is het van belang dat duidelijk is wat van hem of haar verwacht wordt.

Download de brochure

© 2024 ZwartOpWit Notariaat
Created by LR Internet