Oprichten Stichting/Vereniging

Een stichting wordt meestal voor goede doelen opgericht. Een vereniging heeft leden met bijvoorbeeld dezelfde hobby, levensbeschouwing of politieke overtuiging. Een vereniging mag geen winstdoelmerk hebben. Het oprichten van een stichting dient bij notariële akte plaats te vinden.
In deze notariële akte worden de statuten vastgelegd. De statuten bevatten in ieder geval de naam van de stichting, het doel, wijze van benoeming en ontslag bestuurders en de bestemming van een batig saldo bij ontbinding.

Ook het oprichten van een vereniging dient, wil de vereniging volledige rechtsbevoegdheid hebben, bij notariële akte te geschieden.
Het wel of niet hebben van rechtsbevoegdheid heeft gevolgen voor het verkrijgen van registergoederen en de aansprakelijkheid van bestuurders voor schulden van de vereniging.

© 2024 ZwartOpWit Notariaat
Created by LR Internet